CHÚA BA NGÔI.
SỐNG MẦU NHIỆM BA NGÔI
LÀ SỐNG TRỌN SỨ VỤ CHÚA TRAO.
Mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi là một mầu nhiệm vô cùng cao trọng. Cao vì đây một mầu nhiệm vượt quá sức hiểu biết của con người, không có một trí khôn nào của con người có thể biết và hiểu thấu được. Trọng bởi cho dẫu là trí khôn con người không nắm bắt được tất cả về mầu nhiệm này, nhưng rõ ràng đây không phải là một thách đố, cũng chẳng phải là một sự mù quáng khi con người tin vào một mầu nhiệm mà mình không hiểu cũng không biết, mà một cách nào đó trong ơn Chúa ta cũng có thể nắm bắt được một ít đó là điều mà Môisen đã khẳng định trong bđ1, và đặc biệt là nhờ sự mạc khải và dạy dỗ của chính Chúa Giêsu, chúng ta đã biết mầu nhiệm này trong niềm tin rằng: Cha là Đấng sáng tạo và ban sự sống cho ta, Con là Đấng đưa ta đến với sự sống đó bằng những ơn ban của Người qua những bí tích, những lời giáo huấn và đặc biệt là sự chết và phục sinh của Người, còn Chúa Thánh Thần chính là sức mạnh giúp ta vừa hiểu biết vừa có khả năng sống theo những gì Chúa Con đã sống và dạy.

Vậy nên đứng trước mầu nhiệm vừa cao vừa trọng như thế, chúng ta được mời gọi mở lòng mình với mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi bằng hai tâm tình: tạ ơn và đón nhận. Tạ ơn vì đây là ơn trọng đại được ban cho chúng ta cách nhưng không. Đón nhận vì như Thánh Phaolô nói trong bđ2 rằng nhờ Thánh Thần ta được trở nên là con Thiên Chúa trong việc sống như Chúa Giêsu, để từ đó ta trở nên những người thừa tự với Chúa Giêsu trong vinh quang của Chúa Cha. Thế nhưng vấn nạn đặt ra là ta phải đón nhận như thế nào? Với bài Tin mừng hôm nay sẽ giúp chúng ta đón nhận và sống mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi một cách xứng đáng hơn.
Các con hãy đi giảng dạy muôn dân” tức là giúp mọi người nhận biết Chúa, giúp họ trở nên môn đệ của Chúa mà trở nên môn đệ, trở nên hiểu biết về Chúa tức là biết đến sự sống mà Thiên Chúa đã ban cho con người để từ đó dấn thân bước theo Chúa hầu có được sự sống của Thiên Chúa, và như vậy là con người đang mở lòng mình đón nhận Thiên Chúa Cha, nguồn mạch của mọi sự sống. Nói cách cụ thể hơn là khi đã biết Chúa, trở nên môn đệ của Chúa, tin vào sự sống từ nơi Chúa thì cũng là lúc ta mở lòng mình để tin và đón nhận Thiên Chúa Cha.
Sự sống mà chúng ta đang tìm kiếm hay đang sống hôm nay là gì? Là sự sống đến từ Thiên Chúa hay từ một ai khác?
Giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con” đây chính là nội dung của việc giảng dạy mà các tông đồ sẽ thực hiện khi đến với muôn dân. Và nội dung này cũng chẳng đâu khác chính là cuộc đời và những giáo huấn của Chúa Giêsu. Như thế để trở nên môn đệ của Chúa, để có cơ hội biết về sự sống mà Chúa Cha ban tặng thì không gì khác hơn là đón nhận Chúa Giêsu với cả cuộc đời và những giáo huấn của Người, hay nói theo kiểu thánh Phaolô “tôi sống không còn phải là tôi mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2,20) tức là đón nhận Chúa Kitô đi vào cuộc đời mình với tất cả niềm tin, để trong cuộc đời này không phải là mình nhưng chính Đức Kitô sẽ làm chủ và hướng dẫn ta. Và như thế đó chẳng phải là tin và đón nhận Chúa Kitô, Ngôi Hai Thiên Chúa đó sao?
Cuộc sống của ta hôm nay đang được xây dựng trên đường lối nào?
Sau cùng “Thầy sẽ ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế”, sự ở lại của Chúa Giêsu với các môn đệ, với tất cả những ai tin vào Người sẽ không còn phải là một sự hiện diện hữu hình như trước đây khi Người chưa đi vào cuộc khổ nạn và phục sinh, nhưng sẽ là một sự hiện diện khác, mà nói theo thánh Gioan đó là “Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi” (Ga 14,16). Đồng thời, sự hiện diện của Chúa Giêsu còn là sức mạnh, là quyền năng để giúp các tông đồ không chỉ sống mà còn thực hiện sứ vụ Chúa trao, mà sức mạnh và quyền năng đó cũng không phải là ai khác ngoài chính Chúa Thánh Thần, vì Chúa Giêsu đã khẳng định với các tông đồ rằng: “chính Thánh Thần sẽ dạy các con mọi điều và sẽ nhắc nhở các con tất cả những gì Thầy đã nói với các con” (xGa 14,26). Thế ra sự hiện của Chúa Giêsu hôm nay được cụ thể trong chính sự hiện diện và quyền năng của Chúa Thánh Thần, và vì vậy một khi người môn đệ của Chúa Giêsu thi hành sứ vụ của mình trong niềm tin vào sự hiện diện của Người, thì đó chẳng phải là tin và đón nhận Chúa Thánh Thần sao?
Nền tảng sức mạnh để ta sống là gì?
Vậy nên mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi tuy không thể thấu hiểu một cách tường tận theo kiểu một cộng một bằng hai nhưng sẽ không thể không tin và không đón nhận được nếu chúng ta biết đón nhận và sống sứ vụ rao giảng Tin mừng mà Chúa Giêsu ủy thác cho chúng ta hôm nay. Nhưng cũng không ít người dựa trên bối cảnh của bài Tin mừng hôm nay để nói rằng việc trao ban sứ vụ mà Chúa Giêsu thực hiện hôm nay là chỉ dành cho các tông đồ vì thánh Mathêu đã mô tả những nhân vật hiện diện hôm đó không ai khác hơn là các tông đồ “khi ấy muời một môn đệ đi về Galilê…”, và từ đó tìm cách thoái thác sứ vụ rao giảng Tin mừng. Một khi đã lãnh nhận và được sống bằng Lời Chúa thì ta cũng phải có trách nhiệm rao giảng Tin mừng. Bởi Chúa Giêsu đã khẳng định ai đón nhận và thi hành Lời Người dạy thì đó là anh em với Người, mà nếu đã là anh em thì “anh em hãy đi giảng dạy muôn dân” đó chẳng phải là sứ vụ được trao cho ta đó sao?
Mong thay và cầu chúc cho ơn của Chúa Ba Ngôi luôn hiện diện và trở nên điều tốt lành cho cuộc sống của chúng ta khi chúng ta biết hăng say đón nhận và thi hành sứ vụ Chúa trao.
Lm. Paul Nguyễn Phong Phú
Chánh xứ Thanh Đa

Đăng nhận xét

Được tạo bởi Blogger.