LỄ CHÚA
THÁNH THẦN


Thánh Thần cầu khẩn đến chan hòa

Đổ Bảy Ơn Thiêng Thánh khí ra

Sứ Điệp thực thi rao khắp chốn

Tin Mừng loan báo giảng gần xa

Buộc cầm kẻ ấy còn cầm buộc

Tha tội người nào được cởi tha

Biến cải  địa cầu toàn thế giới

Canh tân đổi mới xuống muôn nhàCN VIII  PHỤC SINH  Ga  20, 19 –23

Lm. Đam Khuất Dũng sss


THÁNH THẦN
XIN NGỰ ĐẾN


Con đây người thế cơ bần

Thánh Thần ngự xuống toàn dân khẩn nài

Tuyệt vời hạnh phúc lâu dài

Khát khao an ủi nhũng ai mỏi mòn

Sáng soi tràn ngập tâm hồn

Trắng trong thanh khiết chẳng còn vấn vương

Chữa lành tẩy rửa vết thương

Uốn tâm cứng cỏi trật đường khô khan

Bảy Nguồn cậy dựa bình an

Ban Ơn Cứu Độ hỷ hoan đời đời.Suy Niệm.  CA TIẾP LIÊN.

Lm. Đam Khuất Dũng sss


ƠN  MỘT
THÁNH THẦN


Nhiều Ân Sủng Thánh Thần chan chứa

Nhiều chức việc trong Chúa vững bền

Bởi  Cha  tạo  tác  dựng  nên

Mỗi người ý thức anh em một nhà


Nhiều chi thể nhưng là huynh đệ

Đã hình  thành thân thể một khung

Tự do,  nô lệ …………. lạ lùng

Chúng ta đã uống cùng chung Thánh Thần
Suy Niệm.  1 Cr 12 , 3 b – 7 . 12 - 13

Lm. Đam Khuất Dũng sssBẢY ƠN
THÁNH THẦN


KHÔN NGOAN  thờ phượng Chúa Ba Ngôi

HIỂU BIẾT Ngôi Hai xuống cứu đời

LO LIỆU  quan phòng lòng tín thác

SỨC  thiêng MẠNH mẽ chứng nhân thời


THÔNG MINH Đức ái sống vâng lời

ĐẠO ĐỨC  gia đình tỏa sáng ngời

KÍNH SỢ CHÚA Trời vui phục vụ

Bảy Ơn Thần Khí xuống tuyệt vời !


Lm. Đam Khuất Dũng sss


Đăng nhận xét

Được tạo bởi Blogger.