LỄ  MÌMH
MÁU CHÚA


       Thần Tính vô biên hiện hữu hình

Mình Máu che khuất Đấng uy linh

Tình Yêu nung nấu luôn khao khát

Bánh Thánh sẻ chia vẫn lặng thinh

Thánh Thể trao ban Ơn Cứu Độ

Đoàn con đón nhận phúc trường sinh

Rượu nho bánh miến trắng tinh khiết

Chúc tụng tạ ơn Chúa hiến mình


CN IX  TN B  Mc  14, 12 – 16. 22 - 26

Lm. Đam Khuất Dũng sss


MÁU CHÚA
THANH TẨY


Vị xuất hiện GIÊSU Thượng Tế

Cho muôn Dân trần thế cậy nhờ

Một lần hy lễ tôn thờ

Máu nay tẩy sạch uế nhơ tội  hèn


Tâm trong trắng dâng lên của lễ

Nhờ Thánh Thần hiến tế chính mình

Phụng thờ Thiên Chúa uy linh

Trung gian duy nhất tôn vinh muôn đời


Nhờ sự chết con người đổi mới

Chúa yêu ta dẫn tới Thiên đàng

Chúng ta đón nhận sẵn sàng

Thưởng phần gia nghiệp Chúa đang gọi mời.Suy Niệm.  Dt  9, 11 - 15

Lm. Đam Khuất Dũng sss
THÁNH LỄ
CUỐI ĐỜI


Giải thoát đời con Chúa Chúa ơi !

Quay cuồng cuộc sống tít mù khơi

Đắm chìm lỗi tội đầy u ám

Thanh thoát sạch trong ngập sáng ngời

Ích kỷ con người sao thấp bé

Tình yêu Đức Chúa mới cao vời !

Sống từng giây phút đẹp lòng Chúa

Thánh lễ biết đâu cuối cuộc đời.Lm. Đam Khuất Dũng sss


Đăng nhận xét

Được tạo bởi Blogger.