CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG
Lạy Cha hằng hữu, con ngước trông lên Cha trong ngày lễ nhớ Thánh Anphongsô Maria Liguori hôm nay. Xin Cha ban cho con ân sủng để con noi gương ngài thực hiện việc bổn phận của mình mỗi ngày với tình yêu thương và lo lắng cho những người thân cận chung quanh con. Con xin dâng lên Cha ngày hôm nay để cầu nguyện cho Hội Thánh và cho ý chỉ của Đức Giáo Hoàng trong tháng này, là xin cho những quyết định về kinh tế và chính trị biết bảo vệ các gia đình như là một trong những kho báu của nhân loại. Lạy Cha chúng con ở trên trời...

WITH JESUS IN THE MORNING
Eternal Father, I look to you on this day in memory of Saint Alphonsus Liguori. Grant me the grace to follow his example and to go about my daily duties with a loving concern for my neighbor. I offer you my day for the Church and for the Pope’s intention this month that any far-reaching decisions of economists and politicians may protect the family as one of the treasures of humanity. [Our Father]

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU
"Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha của Thầy, Thầy đã cho anh em biết." (Ga 15,15) Lạy Chúa xin hãy đến, và mang con đến gần hơn tình bạn hữu với Chúa trong mỗi ngày sống của con.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON
“I call you my friends, says the Lord, for I have made known to you all that the Father has told me.” (John 15:15)
Come, Lord, and draw me closer in friendship with you each and every day. 
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Chúa ơi, vào giây phút cuối ngày, con làm phút hồi tâm để nhìn lại ngày sống đã qua và xem xét rằng con đã thực thi theo ý muốn của Chúa như thế nào? Con đã rộng lượng với thời gian hay những thứ mình có hay chưa? Xin Chúa tha thứ cho con, cho những lỗi lầm con đã phạm. Ngày mai con quyết tâm mang Chúa đến với người khác bằng những chứng nhân đức tin của con, cùng sự trung tín và tình yêu với những người chung quanh. Kính Mừng Maria...

WITH JESUS IN THE NIGHT
At the end of this day, Lord, I examine my day and consider how I followed your will. Did I obey your word? Was I selfish with my time and possessions? Forgive me, Lord, for those times when I failed. I resolve tomorrow to bring Christ to others by my witness of faith, honesty and love of neighbor. [Hail Mary]

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao


Đăng nhận xét

Được tạo bởi Blogger.