CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG
Lạy Cha trên trời, trong ngày tưởng nhớ các Thánh Gioakim và Anna, phụ mẫu của Đức Trinh Nữ Maria, xin Chúa ban ơn để con có thể bước theo tấm gương của các ngài và vun trồng đức tin cho thế hệ tương lai, cho các ngài thấy cuộc sống của con như một con chiên của Chúa trong thế giới này. Con xin dâng ngày hôm nay để cầu nguyện theo ý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong tháng này. Kính mừng Maria...

WITH JESUS IN THE MORNING
Heavenly Father, on this memorial of Saints Joachim and Anne, parents of the Virgin Mary, grant that I may follow their example and cultivate the faith of future generations, showing them by my life how to live as a Christian in this world. I offer you this day for the intentions of Pope Francis for this month. [Hail Mary]

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU
"Ngài quả là nguồn sống, Chúa ơi." (Tv 36,10) Xin cho con không bao giờ lạc lối khỏi Chúa để tìm kiếm sự sống, nhưng luôn luôn kín múc từ nguồn mạch của Ngài khi con cảm thấy khô khan.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON
“With you is the fountain of life, O Lord.” (Psalm 36:10) May I never stray from you in search of life, but always drink from your fountain when I am feeling dry.

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Vào lúc cuối ngày, con xin cảm ơn Chúa, vì tấm gương đức tin của cha mẹ và ông bà của con. Con đã bày tỏ lòng biết ơn của con với họ chưa? Con đã tha thứ cho họ, nếu họ đã làm điều sai với con trong vài việc? Xin chữa lành vết thương cho con, Chúa ơi, và giúp con ra đi trong tình yêu, sẵn sàng mang tình yêu đó đến cho tất cả những người con gặp gỡ. Lạy Cha chúng con ở trên trời...

WITH JESUS IN THE NIGHT
At the end of this day, I thank you, Lord, for the example of faith of my parents and grandparents. Have I expressed my gratitude to them lately? Have I forgiven them, if they have wronged me in some way? Heal my wounds, Lord, and help me to go forth in love, ready to bring that love to all those I encounter. [Our Father]

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Đăng nhận xét

Được tạo bởi Blogger.