CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG
Lạy Cha của mọi sự tốt lành, con tạ ơn Cha vì Ngài đã ban cho chúng con hình mẫu của Thánh Inhaxiô Loyola mà chúng con tưởng nhớ hôm nay. Xin cho tấm gương phục vụ vô vị lợi của ngài thúc đẩy con bênh vực cho người nghèo và người bị đàn áp trong xã hội. Con xin dâng ngày để cầu nguyện theo ý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong tháng này. Sáng danh Đức Chúa Cha...

WITH JESUS IN THE MORNING
Father of all goodness, I thank you for the gift of Saint Ignatius of Loyola, whose memory and example we celebrate this day. May his example of selfless service inspire me to be an advocate for the poor and oppressed of society. I offer this day for the intentions of Pope Francis. [Glory Be]

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU
"Ai có tai thì nghe." (Mt 13,43) Lạy Chúa, xin mở tai con, để con nghe Lời Ngài và đáp trả với tâm hồn quảng đại.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON
“Whoever has ears ought to hear.” (Matthew 13:43) Open my ears, Lord, to hear your word and may I respond with a generous heart.

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Một ngày nữa dần khép lại, con xin dành thời gian hiện tại này để lượng giá lại lương tâm con, để nhận ra những việc làm tốt và xấu trong hôm nay. Con đã nhiệt tâm như thế nào để làm rạng danh Nước Chúa? Chúa ơi, con có dâng Ngài cả con tim, lý trí, và linh hồn con chưa? Con còn những trở ngại nào vậy? Ngày mai, con quyết tâm dâng toàn bộ cuộc sống con cho Chúa, và phục vụ anh em với con tim rộng mở. Lạy Cha chúng con ở trên trời...

WITH JESUS IN THE NIGHT
At the closing of this day, I take a few moments to examine my conscience, recognizing the good and the bad of today. How zealous am I for the Kingdom of God? Do I give you, Lord, my whole heart, mind and soul? What obstacles remain? Tomorrow, I resolve to give my entire life to you and to serve your many sons and daughters with a generous heart. [Our Father]

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao


Đăng nhận xét

Được tạo bởi Blogger.