BÁNH TRỜI
HẰNG SỐNG

           
Nguội lạnh khô khan rất hững hờ

Coi thường xúc phạm sống lơ mơ

Bánh Trời nuôi dưỡng, ôi sung mãn !

Nhân Thế trường tồn, quá sững sờ !

Thánh Thể thường sinh no thỏa mãi

Thần Lương chẳng chết khát bao giờ

Tình Yêu Thiên Chúa nào suy thấu !

Lãnh nhận ngày đêm phải phụng thờSuy Niệm  CN XVIII  TN B  Ga  6, 24 - 35

Lm. Đam Khuất Dũng sss


MẶC LẤY
NGƯỜI MỚI


Hãy mặc lấy “ người mới ”quảng đại

Sống yêu thương bác ái khiêm nhu

Đừng theo giả trá hận thù

Hãy luôn thụ giáo GIÊ-SU miệt mài


Sống chân thật Lời Ngài khuyên nhủ

Lối đường xưa người cũ tối tăm

Khử trừ lối sống ác tâm

Chớ theo hư ảo sai lầm héo hon


Nên thánh thiện tâm hồn sám hối

Mặc lấy người đổi mới sáng ngời

Sống theo Thánh ý gọi mời

Công bình chính trực mọi thời mọi nơi.Suy Niệm  Ep  4, 17. 20 - 24

Lm. Đam Khuất Dũng sss

Đăng nhận xét

Được tạo bởi Blogger.