TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 11-08

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha trên trời, trong ngày lễ nhớ thánh Clara hôm nay, xin Cha ban ơn để con vững bước theo Con Cha trong tinh thần nghèo khó với lòng lưu tâm đặc biệt đến người nghèo và những người dễ bị tổn thương trong xã hội. Con xin dâng ngày hôm nay của con lên Cha để cầu nguyện theo những ý chỉ của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong tháng này. Kính mừng Maria...

WITH JESUS IN THE MORNING

Heavenly Father, on this day in memory of Saint Clare, grant me the grace to follow your Son, Jesus, in poverty of spirit and with a special concern for the poor and most vulnerable of society. I offer you this day for the intentions of Pope Francis for this month. [Hail Mary]
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

"Chính Đức Kitô đã tiêu diệt thần chết và đã dùng Tin Mừng mà làm sáng tỏ phúc trường sinh bất tử." (2Tm 1,10) Lạy Chúa, xin đổ đầy sức sống của Ngài trong con để con trở nên tông đồ của tình yêu Chúa.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“Our Savior Jesus Christ has destroyed death and brought life to light through the Gospel.” (2 Timothy 1:10) Fill me with your life, Lord, that I may be an apostle of your love.

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Vào lúc cuối ngày, lạy Chúa, con xét lại cách hành xử của con đối với những người nghèo khổ và dễ bị tổn thương nơi con đang sống. Hôm nay, con đã giúp đỡ họ thế nào? Con có từng ngoảnh mặt quay đi, hy vọng rằng ai đó khác sẽ quan tâm chăm sóc họ không? Chúa ơi, xin tha thứ cho những lúc con ngoảnh mặt làm ngơ trước những ai đang rất cần sự giúp đỡ của con. Xin Ngài đến chữa lành trái tim con, để tim con đầy tràn tình yêu thương và lòng bao dung trắc ẩn đối với mọi người. Lạy Cha chúng con ở trên trời...

WITH JESUS IN THE NIGHT

At the conclusion of this day, I examine my actions towards the poor and most vulnerable of my community. How have I helped them? Do I ever look the other way, hoping that someone else will take care of them? Forgive me, when I neglected those around me who were in most need of my help. Come, Lord, heal my heart, that it may be a heart full of love and compassion for all people. [Our Father]

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Đăng nhận xét

Được tạo bởi Blogger.