CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG
Lạy Cha nhân ái, con ngước trông lên Cha trong ngày Thế giới cầu nguyện cho ý chỉ của Đức Giáo hoàng hôm nay, xin giúp con thực hành những điều vui thích trong ánh mắt của Cha, đặc biệt là những suy nghĩ, lời nói và việc làm của con, sự quan tâm đến trách nhiệm của con với gia đình. Con xin dâng lên Cha ngày hôm nay để hiệp thông cùng ý nguyện của Đức Giáo Hoàng trong tháng này, là xin cho những quyết định về kinh tế và chính trị biết bảo vệ các gia đình như là một trong những kho báu của nhân loại. Lạy Cha chúng con ở trên trời...

WITH JESUS IN THE MORNING
Gracious Father, I look to you on this World Day of Prayer for the Pope’s intentions. Help me to do what is pleasing in your sight, especially in all my thoughts, words and deeds, being mindful of my duties to my family. I offer you this day for the intentions of Pope Francis for this month, that any far-reaching decisions of economists and politicians may protect the family as one of the treasures of humanity. [Our Father]

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU
"Lời Chúa vẫn tồn tại đến muôn thuở muôn đời. Đó chính là Lời đã được loan báo cho anh em như một Tin Mừng." (1Pr 1,25) Xin cho con luôn được chìm đắm trong Lời Chúa, đặc biệt trong một thế giới có quá nhiều sự bất ổn như hiện nay.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON
“The word of the Lord remains forever; this is the word that has been proclaimed to you.” (1 Peter 1:25) May I always rest in your word, Lord, especially when the world is in turmoil.

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Khi ánh hoàng hôn bao phủ trái đất, con dừng lại đôi phút để tự vấn lương tâm mình. Ngày hôm nay con có ích kỉ không? Con đã sống vì người khác như thế nào? Xin tha lỗi cho con nhé Chúa ơi, khi con luôn mải miết tìm kiếm ý riêng của mình và dựng lên bức tường ngăn cách chung quanh con. Lạy Chúa, xin ở lại với con và dạy con tôn trọng mọi người qua cách cư xử của mình. Kính Mừng Maria...
WITH JESUS IN THE NIGHT
As the sun sets over the earth, I pause to examine my conscience. Was I selfish today? How could I have lived for others? Forgive me, Lord, when I sought my own will and put up walls around me. Stay with me, Lord, and teach me to treat all people with respect. [Hail Mary]
Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Đăng nhận xét

Được tạo bởi Blogger.