CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG
Cha yêu dấu, con chiêm ngắm tôn nhan Cha trong ngày lễ mừng kính Thánh Gioan Vianney hôm nay. Xin cho lòng nhiệt thành và mối bận tâm lo lắng dành cho tha nhân của thánh nhân truyền cảm hứng cho con và cho con biết noi theo lòng thương xót của ngài mà đến với anh chị em con bằng tình yêu của Đức Ki-tô. Con xin dâng lên Cha ngày hôm nay để cầu nguyện theo ý của Đức Giáo Hoàng trong tháng này. Lạy Cha chúng con ở trên trời...

WITH JESUS IN THE MORNING
Loving Father, I contemplate your glory on this festival of Saint John Vianney. May I be inspired by his priestly zeal and concern for others and follow his example of mercy to reach out to my neighbor with the love of Christ. I offer you this day for the Pope’s monthly intentions. [Our Father]

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU
"Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ." (Mt 5,10) Chúa ơi! Dù cuộc đời con gặp muôn vàn khó khăn thử thách, xin cho con vẫn một lòng kiên trung với Ngài.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON
“Blessed are they who are persecuted for the sake of righteousness for theirs is the Kingdom of heaven.” (Matthew 5:10) May I remain faithful to you, Lord, no matter what the persecution may be.

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Khi màn đêm buông xuống, Lạy Chúa, con dành khoảnh khắc này để nhìn lại ngày sống của con. Hôm nay con đã tránh né những người cần đến lòng thương xót, hay đã ngó lơ đi ngang qua họ chăng? Đâu là những oán hờn, bực tức con đã mang theo mình suốt hôm nay? Xin chữa lành trái tim con, Chúa ơi, và mở rộng nó để trở thành mảng thông ban tình yêu của Chúa cho thế giới này. Lạy Cha chúng con ở trên trời...

WITH JESUS IN THE NIGHT
As the night sky surpasses the day, I take a few moments to review my actions. Did I avoid those in need of mercy, passing them by? What grudges did I hold on to today? Heal my heart, Lord, and open it up to be a vessel of your love to the world. [Our Father]

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao


Đăng nhận xét

Được tạo bởi Blogger.