CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG
Lạy Cha trên trời, hôm nay con chiêm ngắm vinh quang Cha để tưởng nhớ sự hiển dung của Con Cha trước mặt các tông đồ. Xin cho con luôn kết hiệp với Con Cha trong sứ vụ của lòng thương xót, đối mặt với nhiều thách thức mà nhân loại đang gặp phải. Con xin dâng ngày hôm nay để cầu nguyện theo ý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong tháng này. Lạy cha chúng con ở trên trời...

WITH JESUS IN THE MORNING
Heavenly Father, I gaze at your glory on this day in memory of your Son’s Transfiguration before the apostles. May I always cooperate in your Son’s mission of mercy, confronting the many challenges that face humanity. I offer you this day for the intentions of Pope Francis for this month. [Our Father]

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU
"Ðây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người!" (Mt 17,5) Chúa ơi, xin thương mở rộng tai con, để con lắng nghe những điều diệu kỳ trong kế hoạch Chúa đã quan phòng cho con.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON
“This is my beloved Son, with whom I am well pleased; listen to him.” (Matthew 17:5) Open my ears, Lord, to hear the wonders of your plan for me.

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Khi kết thúc một ngày, con ngước nhìn lên Chúa vì nguồn cảm hứng bất tận. Con đã thực sự lắng nghe tiếng Chúa? Con đã làm theo ý riêng của mình thay vì vâng theo ý Chúa muốn nơi con? Xin Chúa tha thứ cho con vì những lần con đã bướng bỉnh, gây nên những trở ngại để ngăn cản tiếng Chúa nói với con. Ngày mai, xin mở lòng con trước những dự định của Chúa và giúp con biết tìm kiếm những cơ hội để phục vụ những người xung quanh con. Lạy Cha chúng con ở trên trời...

WITH JESUS IN THE NIGHT
As this day ends, I look to you for inspiration. How well did I listen to your voice? Did I choose to follow my own will instead? Forgive me, Lord, for those times when I was obstinate and put up many obstacles to your voice. Tomorrow, help me to be open to your will and look for opportunities to serve my neighbor. [Our Father]

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Đăng nhận xét

Được tạo bởi Blogger.