CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG
Lạy Cha của mọi điều thiện hảo, con sửng sốt trước vẻ đẹp nơi muôn loài thụ tạo của Cha hôm nay. Xin cho con sức mạnh để gìn giữ những kì công Cha đã tạo dựng, và không ngừng phấn đấu để gắn kết chúng với nhau, hầu xây dựng một xã hội công bằng và tràn đầy tình huynh đệ. Con xin dâng lên Cha ngày hôm nay để cầu nguyện cho Hội Thánh và cho ý chỉ của Đức Giáo Hoàng trong tháng này, là xin cho những quyết định về kinh tế và chính trị biết bảo vệ các gia đình như là một trong những kho báu của nhân loại. Kính mừng Maria...

WITH JESUS IN THE MORNING
Father of all goodness, I marvel at the beauty of your creation this day. Give me the strength to preserve it and grant that I may continually strive to build together a society of peace and fraternity. I offer you my day for the Church and for the Pope’s intention this month that any far-reaching decisions of economists and politicians may protect the family as one of the treasures of humanity. [Hail Mary]

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU
"Thưa Thầy, chính Thầy là con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Israel." (Ga 1,49) Chúa ơi, xin cho con luôn nhận ra Chúa, đặc biệt là trên khuôn mặt của những người con gặp gỡ hôm nay.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON
“Rabbi, you are the Son of God; you are the King of Israel.” (John 1:49) Lord, may I always recognize you, especially in the faces of those I encounter today.

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Cuối ngày hôm nay, con ngẫm lại những khoảnh khắc đã xảy ra trong ngày. Con đã đối xử thật tốt với gia đình mình chưa? Con phải làm thế nào để cải thiện mối tương quan với các thành viên trong gia đình? Xin Chúa ở lại trong con, và hàn gắn những sự chia rẽ sâu thẳm trong tim con. Lạy Cha chúng con ở trên trời...

WITH JESUS IN THE NIGHT
At the end of this day, I consider the many moments that have transpired. How well do I treat my family? What can I do to improve my relationships with my family members? Stay with me, Lord, and heal any division within my heart. [Our Father]

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao


Đăng nhận xét

Được tạo bởi Blogger.