CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG
Lạy Cha, trong ngày lễ mừng kính Thánh Đaminh hôm nay, xin cho lời huấn giáo của thánh nhân truyền cảm hứng cho con, là biết sống cho tha nhân, lựa chọn lối sống phục vụ, hơn là được phục vụ. Con xin dâng lên Cha ngày sống của con để cầu nguyện theo ý chỉ của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong tháng này. Lạy Cha chúng con ở trên trời...
WITH JESUS IN THE MORNING
Father, on this day in honor of Saint Dominic, may I be inspired by his preaching to life a live for others, choosing to serve rather than be served. I offer you this day for the intentions of Pope Francis for this month. [Our Father]

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU
"Một vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người." (Lc 7,16) Con trông cậy vào Ngài, lạy Chúa. Xin giúp con trở thành ngôn sứ của Ngài về tình yêu và lòng thương xót.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON
“A great prophet has arisen in our midst and God has visited his people.” (Luke 7:16) I look to you, Lord, help me to be your prophet of love and mercy.

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Khi hoàng hôn buông xuống, Chúa ơi, con xin xét lại lương tâm mình về tất cả những điều đẹp lòng và trái mắt Ngài mà con đã làm hôm nay. Liệu con đã biết an ủi những ai đang cần ủi an và giúp đỡ hay chưa? Lòng tự tôn của con có khiến con bỏ mặc làm ngơ những người xung quanh không? Lạy Chúa, xin thương tha thứ cho con. Xin Ngài chữa lành trái tim con, và ngày mai đây, xin cho con biết khiêm hạ trước tha nhân để trở nên chứng tá đích thực cho vinh quang của Chúa. Lạy Cha chúng con ở trên trời...

WITH JESUS IN THE NIGHT
As the sun sets, I examine my conscience, considering the good and the bad. Did I console those who needed assurance and help? Did I allow my pride to neglect those around me? Forgive me, Lord. Heal my heart, Lord, and grant that tomorrow I may humble myself before others so that I can be a proper witness of your glory. [Our Father]
Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao


Đăng nhận xét

Được tạo bởi Blogger.