CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG
Cha ơi, dưới ánh bình minh của ngày mới, con đặt mình trong sự hiện diện của Cha. Khi con thực hiện các công việc thường nhật, xin Cha ban ơn để con nhiệt thành với sứ vụ lòng thương xót Cha đã trao cho con, sai con đến với những người bị bỏ rơi bên lề xã hội. Con xin dâng ngày hôm nay lên Cha, để cầu nguyện theo ý chỉ của Đức Giáo Hoàng trong tháng này. Lạy Cha chúng con ở trên trời...

WITH JESUS IN THE MORNING
Father, I place myself in your presence at the dawn of a new day. As I go forth about my daily duties, grant me the grace to be faithful to your mission of compassion, sent out to the margins of human life. I offer you this day for the intentions of Pope Francis for this month. [Our Father]

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU
Chúa phán: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống; ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời" (Ga 6,51) Chúa ơi, xin hãy nhận lấy trái tim con, để con được kết hiệp với Chúa mỗi khi con lãnh nhận Bí tích Thánh Thể.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON
“I am the living bread that came down from heaven, says the Lord; whoever eats this bread will live forever.” (John 6:51) Take my heart, Lord, and unite it to yours each time I receive Holy Communion.

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Khi hoàng hôn buông xuống, con hướng lòng về Chúa và dâng lời tạ ơn vì sự hiện diện của Ngài trong mọi việc con làm hôm nay. Con đã dự phần vào sứ vụ lòng Chúa thương xót hay chưa? Con đã có cuộc gặp gỡ như thế nào với những người bị gạt ra bên lề xã hội? Xin Chúa thương tha thứ cho những lỗi lầm đã qua đi, và cho con biết sửa đổi với những cơ hội đang có. Ngày mai đây, con quyết tâm theo noi theo gương Chúa Chiên Lành, mang sự ủi an đến cho những người còn đang lạc lối. Sáng Danh Đức Chúa Cha...

WITH JESUS IN THE NIGHT
As the sun sets, I am thankful, Lord, for your presence in all that I do. Did I participate in your mission of compassion? How did I encounter the margins of human life today? Forgive me, Lord, if I had the chance, but let it pass. Tomorrow, I resolve to imitate the Good Shepherd and give comfort to those who are lost in this world. [Glory Be]
Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh thaoĐăng nhận xét

Được tạo bởi Blogger.