CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG
Lạy Cha nhân lành, con xin được nghỉ ngơi trong tình yêu của Cha trong ngày lễ mừng Thánh Henry. Xin cho con biết noi theo gương Thánh nhân, xây dựng một vương quốc hòa bình nơi trần thế ngõ hầu dẫn về nước Trời. Con xin dâng lên Cha ngày hôm nay với mọi suy tư, lời nói và việc làm để cầu nguyện theo ý của Đức Giáo Hoàng trong tháng này, là xin cho những quyết định về kinh tế và chính trị biết bảo vệ các gia đình như là một trong những kho báu của nhân loại. Lạy Cha chúng con ở trên trời...

WITH JESUS IN THE MORNING
Gracious Father, I rest in your love on this feast of Saint Henry. May I be inspired by his example to build a kingdom of peace on this earth that is directed towards the heavenly kingdom. I offer you this day and all my thoughts, words and deeds, for the Pope’s monthly intentions, especially, that any far-reaching decisions of economists and politicians may protect the family as one of the treasures of humanity. [Our Father]

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU
"Chính vì thế mà Người đã dùng Tin Mừng chúng tôi loan báo mà kêu gọi anh em, để anh em được hưởng vinh quang của Chúa chúng ta là Đức Giê-su Ki-tô" (2 Tx 2,14) Lạy Chúa, xin dắt dìu con đến vinh quang của Chúa và xin nâng đỡ con trên đường đi theo thánh ý Ngài.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON
“God has called you through the Gospel to possess the glory of our Lord Jesus Christ.” (2 Thessalonians 2:14) Lord, lead me to your glory, helping me along the way to follow your will.

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Vào cuối ngày hôm nay, con xin tạ ơn Chúa vì sự bình an Ngài dành cho con. Hôm nay, con đã làm gì để lan tỏa bình an thay lửa thù hận. Con đã làm chủ bản thân trên mạng xã hội thế nào? Chúa ơi, xin tha lỗi cho con, xin hàn gắn vết thương trong tim con và chỉ đường dẫn lối cho con đến với lòng thương xót Chúa. Lạy Cha chúng con ở trên trời...

WITH JESUS IN THE NIGHT
At the end of this day, I am grateful, Lord, for your peace. What did I do today to spread peace, instead of hatred? How did I conduct myself on social media? Forgive me, Lord. Heal my heart, Lord, and show me the way of compassion. [Our Father]

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao


Đăng nhận xét

Được tạo bởi Blogger.